ZOSTAŇME V SPOJENÍ
success Čoskoro vás budeme kontaktovať
Niečo sa pokazilo
MENO is required MENO is invalid
PRIEZVISKO is required PRIEZVISKO is invalid
TELEFÓN is required TELEFÓN is invalid
SPRÁVA is required
Položky označené * sú povinné.
Zobraziť viac Zobraziť menej
Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré prostredníctvom pripojeného kontaktného formulára žiadate, je nevyhnutné, aby spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., IČO: 53557913, so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika („MAZDA"), a jej Vami zvolený autorizovaný partner, v požadovanom rozsahu (tj. rozsahu povinných položiek formulára) spracúvali Vami vyplnené osobné údaje. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že bez ich spracúvania Vám požadované služby nemôžu byť poskytnuté. Pre úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, navštívte prosím stránku https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

Zároveň zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka a odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby sa spoločnosť MAZDA a mnou zvolený autorizovaný partner ako prevádzkovatelia, a v prípade potreby tiež ich sprostredkovatelia viazaní ich pokynmi, mohli na mňa obrátiť prostredníctvom uvedeného komunikačného kanálu za účelom priameho marketingu (tj. ponuky tovarov a služieb a zasielania obchodných informácií). Tento súhlas predstavuje aj súhlas podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese sukromie@mazda.sk. Zaškrtnutím políčka zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti MAZDA obsahujúcimi úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, dostupné stránke https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.
ODOSLAŤ
TESTOVACIA JAZDA
I am interested in:
Code:
success Vaša požiadavka bola odoslaná
Something went wrong
MODEL is required
PREFEROVANÝ DÁTUM is required PREFEROVANÝ DÁTUM is invalid
MENO is required MENO is invalid
PRIEZVISKO is required PRIEZVISKO is invalid
TELEFÓN is required TELEFÓN is invalid
Položky označené * sú povinné.
Zobraziť viac Zobraziť menej

Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré prostredníctvom pripojeného kontaktného formulára žiadate, je nevyhnutné, aby spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., IČO: 53557913, so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika („MAZDA"), a jej Vami zvolený autorizovaný partner, v požadovanom rozsahu (tj. rozsahu povinných položiek formulára) spracúvali Vami vyplnené osobné údaje. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že bez ich spracúvania Vám požadované služby nemôžu byť poskytnuté. Pre úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, navštívte prosím stránku https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

Zároveň zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka a odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby sa spoločnosť MAZDA a mnou zvolený autorizovaný partner ako prevádzkovatelia, a v prípade potreby tiež ich sprostredkovatelia viazaní ich pokynmi, mohli na mňa obrátiť prostredníctvom uvedeného komunikačného kanálu za účelom priameho marketingu (tj. ponuky tovarov a služieb a zasielania obchodných informácií). Tento súhlas predstavuje aj súhlas podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese sukromie@mazda.sk. Zaškrtnutím políčka zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti MAZDA obsahujúcimi úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, dostupné stránke https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

ODOSLAŤ
OBJEDNÁVKA NA SERVIS
success Vaša žiadosť sme obdržali v poriadku a budeme na ňu reagovať v najbližšej dobe.
Niečo sa pokazilo
MODEL is required
PREFEROVANÝ DÁTUM is required PREFEROVANÝ DÁTUM is invalid
TYP ÚDRŽBY is required
MENO is required MENO is invalid
PRIEZVISKO is required PRIEZVISKO is invalid
TELEFÓN is required TELEFÓN is invalid
Položky označené * sú povinné.
Zobraziť viac Zobraziť menej
Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré prostredníctvom pripojeného kontaktného formulára žiadate, je nevyhnutné, aby spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., IČO: 53557913, so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika („MAZDA"), a jej Vami zvolený autorizovaný partner, v požadovanom rozsahu (tj. rozsahu povinných položiek formulára) spracúvali Vami vyplnené osobné údaje. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že bez ich spracúvania Vám požadované služby nemôžu byť poskytnuté. Pre úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, navštívte prosím stránku https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

Zároveň zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka a odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby sa spoločnosť MAZDA a mnou zvolený autorizovaný partner ako prevádzkovatelia, a v prípade potreby tiež ich sprostredkovatelia viazaní ich pokynmi, mohli na mňa obrátiť prostredníctvom uvedeného komunikačného kanálu za účelom priameho marketingu (tj. ponuky tovarov a služieb a zasielania obchodných informácií). Tento súhlas predstavuje aj súhlas podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese sukromie@mazda.sk. Zaškrtnutím políčka zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti MAZDA obsahujúcimi úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, dostupné stránke https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.
ODOSLAŤ
ŽIADOSŤ O PONUKU
I am interested in:
Code:
success Vaša žiadosť sme obdržali v poriadku a budeme na ňu reagovať v najbližšej dobe.
Niečo sa pokazilo
MENO is required MENO is invalid
PRIEZVISKO is required PRIEZVISKO is invalid
TELEFÓN is required TELEFÓN is invalid
MODEL is required
Položky označené * sú povinné.
Zobraziť viac Zobraziť menej
Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré prostredníctvom pripojeného kontaktného formulára žiadate, je nevyhnutné, aby spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., IČO: 53557913, so sídlom Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika („MAZDA"), a jej Vami zvolený autorizovaný partner, v požadovanom rozsahu (tj. rozsahu povinných položiek formulára) spracúvali Vami vyplnené osobné údaje. Prosíme Vás zoberte na vedomie, že bez ich spracúvania Vám požadované služby nemôžu byť poskytnuté. Pre úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, navštívte prosím stránku https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.

Zároveň zaškrtnutím vyššie uvedeného políčka a odoslaním tohto formulára súhlasím s tým, aby sa spoločnosť MAZDA a mnou zvolený autorizovaný partner ako prevádzkovatelia, a v prípade potreby tiež ich sprostredkovatelia viazaní ich pokynmi, mohli na mňa obrátiť prostredníctvom uvedeného komunikačného kanálu za účelom priameho marketingu (tj. ponuky tovarov a služieb a zasielania obchodných informácií). Tento súhlas predstavuje aj súhlas podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať na adrese sukromie@mazda.sk. Zaškrtnutím políčka zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti MAZDA obsahujúcimi úplné informácie o tom, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané a chránené, dostupné stránke https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/.
ODOSLAŤ

OCHRANA SÚKROMIA

Informácie o ochrane osobných údajov podľa GDPR a Zákona 


Prevádzkovateľ
My, spoločnosť 

N - motor, s.r.o., so sídlom Drážovská cesta 5, 949 01 Nitra, IČO: 34 136 509 ako správca Vašich osobných údajov


berieme ochranu Vašich osobných údajov vážne, a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich obchodných priestorov cítili príjemne. Ochrana Vášho súkromia pri zhromažďovaní, spracovávaní a používaní Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto jej v rámci na-šich obchodných procesov dôkladne venujeme a dbáme na dodržaní všetkých zákonných požiadaviek. 

Tento dokument má za cieľ objasniť, ktoré Vaše osobné údaje spracovávame, na aké účely, akými prostriedkami a ďalej aké práva máte ako subjekt údajov v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.


Kategórie osobných údajov, účely spracúvania a právny základ a oprávnené záujmy na spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR / § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
Vaše osobné údaje, najmä Vaše hlavné údaje (napr. meno, názov spoločnosti, adresa, dátum a miesto narodenia, kontaktné údaje a preferencie, kontaktná osoba/vodič, bankové údaje), údaje o Vašich vozidlách a schôdzkach, Váš zákaznícky profil (napr. rodinný stav, veľkosť vozového parku, akékoľvek preferencie ohľadom nákupu vozidiel a služieb), informácie o Va-šom preukaze totožnosti a vodičskom preukaze, podrobnosti o zmluve a histórii kontaktov, Vaša prvá registrácia, servisná história a technické údaje o Vašich vozidlách vrátane diagnos-tických údajov, akékoľvek uskutočnené práce a nainštalované alebo dodané časti a príslušné identifikačné číslo vozidla (VIN), spracovávame pre nasledujúce účely:

-    bežné plnenie príslušných zmlúv a zmluvných záväzkov, ktorých ste zmluvnou stranou (ide najmä o zmluvy týkajúce sa vozidla, dielov alebo doplnkových zmlúv, zmlúv o lea-singu/financovaní, plnenia servisných či záručných zákaziek, záruku na nové vozidlo, voliteľnú predĺženú záruku, zabezpečenie cestnej asistenčnej služby, starostlivosť o Vaše elektronické záznamy o servisných službách, kulancia, program Mazda Care) a pre uskutočňovanie Vami vyžadovaných predzmluvných opatrení (napr. skúšobná jazda) vrátane nevyhnutných povinností ohľadom predzmluvnej starostlivosti, posu-dzovanie akýchkoľvek nárokov a obrany v prípade súdnych sporov a prevencia a pre-šetrovanie trestných činov na základe čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona;
-    dohlaď nad produktom a jeho sledovanie a uskutočňovanie zvolávacích akcii či stiah-nutia výrobkov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona;
-    vývoj a vylepšenie produktov, ako aj uskutočňovanie bezplatného servisu na základe oprávneného záujmu výrobcu a dovozcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona;
-    priamy marketing (napr. informácie o zákazníkoch a zákaznícka podpora, pozvánka na predvedenie výrobkov, oznámenie o technických inováciách, výmena pneumatík, ter-míny STK, servisné informácie a propagácia, nadväzujúce ponuky pri skončení zmluvy o leasingu/inom financovaní, informácie o novej možnosti nákupu, zasielanie zákaz-níckych časopisov, prieskum spokojnosti zákazníkov) na základe Vášho súhlasu (viď nižšie) podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona a, ak je to dovolené, bez Vášho súhlasu, najmä prostredníctvom poskytovateľa pošto-vých služieb na základe oprávneného záujmu dovozcu a nás ako obchodníkov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona;
-    vymáhanie pohľadávok alebo obrana proti občianskoprávnym žalobám vyplývajúcim zo zmluvných alebo zákonných záväzkov na základe oprávneného záujmu príslušného žalobcu/navrhovateľa alebo žalovaného/odporcu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) a ods. 4 GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) a ods. 3 Zákona; a
-    pokiaľ je spracovanie a použitie Vašich údajov vyžadované právnymi predpismi, napr. v súvislosti s povinnosťou dodržovať dobu ich uchovávania podľa daňových alebo ob-chodných predpisov alebo pre splnenie povinnosti identifikácie a záznamov podľa zá-kona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod-ľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.

Ďalšie podrobnosti alebo dodatky k účelom spracúvania osobných údajov nájdete v prísluš-ných zmluvných podkladoch, formulároch, prehláseniach o súhlase a/alebo iných informač-ných materiáloch, ktoré Vám boli poskytnuté (napr. v súvislosti s používaním našich webových stránok alebo našimi zmluvnými podmienkami).

Príjemcovia, vrátane prenosu údajov do tretej krajiny a primerané záruky
Ak je to nevyhnutné, ide o prenos:
 
-    vnútorným orgánom a organizačným jednotkám, ktoré vyžadujú Vaše údaje pre plne-nie našich zmluvných záväzkov a právnych povinností alebo v súvislosti s presadzo-vaním nášho oprávneného záujmu;
-    spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o., Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, ICO: 53557913 ako dovozcovi a zástupcovi výrobcu a poskyto-vateľovi asistenčnej služby;
-    spoločnosti Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hirošima, Ja-ponsko, www.mazda.com, ako výrobcovi, na základe štandardných zmluvných dolo-žiek podľa rozhodnutí Európskej komisie 2004/915/ES zo dňa 27. decembra 2004, do-stupných v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 385 zo dňa 29. decembra 2004, s. 74 a nasl. a na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915; 
-    príslušnému poskytovateľovi leasingu alebo iného financovania, u ktorého by ste chceli uzatvoriť zmluvu o leasingu alebo financovaní;
-    príslušnej poisťovni, pokiaľ si prajete uzatvoriť poistenie alebo voliteľnú predĺženú zá-ruku;
-    externým dodávateľom služieb (napr. externé dátová centrá, podpora/údržba IT/IT apli-kácii, úverové registre, služby archivácie, spracúvanie dokumentov, služby call centra, zásielkové služby, úverové inštitúcie, kuriérske služby, logistika, registre dlžníkov); a rovnako
-    účtovníkom, právnikom, orgánom verejnej moci a súdom.


Doba uchovávania
Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu pre vyššie uvedené účely, t.j.
-    za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a vymáhania pohľadávky z nej alebo obrany proti občianskoprávnym žalobám vyplývajúcim zo zmluvných alebo zákonných záväz-kov, ktoré existujú v súvislosti s Vami, a to až do konca roku nasledujúceho po uplynu-tí premlčacej lehoty príslušných vzájomných pohľadávok,
-    za účelom priameho zasielania pošty, pokiaľ nevznesiete námietku proti používaniu Vašich údajov za účelom reklamy, a
-    pokiaľ je to nutné, tak v rozsahu, v akom je uchovávanie údajov vyžadované zákonom alebo nevyhnutné k plneniu povinnosti dohliadať na produkt, udržovať bezpečnosť produktu a zlepšovať ho alebo monitorovať akýkoľvek obchodný spor.

Spracúvanie údajov spoločnosťou Mazda Motor Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., Lindner II, Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, Slo-venská republika, ICO: 53557913, Tel: 0800 120 157, E-mail: info@mazda.sk, je v zmysle práva na ochranu osobných údajov ako samostatný správca sama zodpovedná za spracova-nie vyššie uvedených kategórií osobných údajov, ktoré jej boli prenesené. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Zodpovedná osoba je Vám k dispozícii pre všetky otázky týkajúce sa ochrany údajov na adre-se spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o. a na e-maile sukromie@mazda.sk.

Kategórie osobných údajov, účely spracúvania a právny základ a oprávnené záujmy na spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje, ktoré jej poskytli, naj-mä Vaše hlavné údaje (napr. meno, názov spoločnosti, adresa, dátum a miesto narodenia, kontaktné údaje a preferencie, kontaktná osoba/vodič, bankové údaje), údaje o Vašich vozid-lách a schôdzkach, Váš zákaznícky profil (napr. rodinný stav, veľkosť vozového parku, akékoľvek preferencie ohľadom nákupu vozidiel a služieb), informácie o Vašom občianskom preukaze a vodičskom preukaze, podrobnosti o zmluve a histórii kontaktov, Vaša prvá regis-trácia, servisná história a technické údaje o Vašich vozidlách vrátane diagnostických údajov, akékoľvek uskutočnené práce a nainštalované alebo dodané časti a príslušné identifikačné číslo vozidla (VIN), spracovávame pre nasledujúce účely:
-    bežné plnenie príslušných zmlúv a zmluvných záväzkov, ktorých ste zmluvnou stranou (ide najmä o zmluvy týkajúce sa vozidla, dielov alebo doplnkových zmlúv, zmlúv o lea-singu/financovaní, žiadosti o servis/záruku, záruku na nové vozidlo, voliteľnú predĺženú záruku, zabezpečenie cestnej asistenčnej služby, starostlivosť o Vaše elektronické zá-znamy o servisných službách, kulancia, program Mazda Care) a pre uskutočňovanie Vami vyžadovaných predzmluvných opatrení (napr. skúšobná jazda) vrátane nevy-hnutných povinností ohľadom predzmluvnej starostlivosti, posudzovanie akýchkoľvek nárokov a obrany či obhajoby v prípade súdnych sporov a predchádzanie a prešetro-vanie trestných činov na základe čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona;
-    dohlaď nad produktom a jeho sledovanie a uskutočňovanie zvolávacích akcii či stiah-nutia výrobkov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona;
-    vývoj a vylepšenie produktov, ako aj uskutočňovanie bezplatného servisu na základe oprávneného záujmu výrobcu a dovozcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona;
-    zaistenie špecifickej podpory pre značku prostredníctvom autorizovanej siete Mazda na základe oprávneného záujmu výrobcu a spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
-    priamy marketing (napr. informácie o zákazníkoch a zákaznícka podpora, pozvánka na predvedenie výrobkov, oznámenie o technických inováciách, výmena pneumatík, ter-míny STK, servisné informácie a propagácia, nadväzujúce ponuky pri skončení zmluvy o leasingu/inom financovaní, informácie o novej možnosti nákupu, zasielanie zákaz-níckych časopisov, prieskum spokojnosti zákazníkov) na základe Vášho súhlasu (viď nižšie) podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona a, ak je to dovolené, bez Vášho súhlasu, najmä prostredníctvom poskytovateľa pošto-vých služieb na základe oprávneného záujmu dovozcu a nás ako obchodníkov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona; 
-    vymáhanie pohľadávok alebo obrana proti občianskoprávnym žalobám vyplývajúcim zo zmluvných alebo zákonných záväzkov na základe oprávneného záujmu príslušného žalobcu/navrhovateľa alebo žalovaného/odporcu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) a ods. 4 GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) a ods. 3 Zákona; a
-    pokiaľ je spracovanie a použitie Vašich údajov vyžadované právom, napr. v súvislosti s povinnosťou dodržovať dobu ich uchovávania podľa daňových alebo obchodných predpisov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.


Príjemcovia, vrátane prenosu údajov do tretej krajiny a vhodné záruky

Ak je to nevyhnutné, ide o prenos:
 
-    vnútorným orgánom a organizačným jednotkám, ktoré vyžadujú Vaše údaje pre plne-nie našich zmluvných záväzkov a zákonných povinností alebo v súvislosti s presadzo-vaním nášho oprávneného záujmu;
-    spoločnosti Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hirošima, Ja-ponsko, www.mazda.com, ako výrobcovi na základe štandardných zmluvných ustano-vení zavedených rozhodnutím Európskej komisie 2004/915/EC zo dňa 27. decembra 2004, dostupných v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 385 zo dňa 29. decembra 2004, s. 74 a nasl. a na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915;
-    zmluvnému partnerovi pre zaistenie asistenčnej služby;
-    autorizovaným predajcom a opravcom Mazda, s ktorými vstúpite do obchodného vzťa-hu v súvislosti s produktami a službami Mazda, rovnako ako nezávislým servisom, u ktorých necháte servisovať svoje vozidlo Mazda a ďalším poskytovateľom služieb, ako napr. poisťovniam, poskytovateľom leasingu a iného financovania;
-    najbližšiemu predajcovi Mazda, pokiaľ ukončíme našu činnosti ako člen autorizovanej distribučnej siete spoločnosti Mazda Motor Slovakia, s.r.o.;
-    externým dodávateľom (napr. tlačiarenské centrá, poskytovatelia IT služieb, služby call centra, úverové inštitúcie, kuriérske služby, logistika); a rovnako
-    účtovníkom, právnikom, orgánom verejnej moci a súdom.

 

Doba uchovávania

Spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o. uchováva Vaše osobní údaje len po nevyhnutnú dobu pre vyššie uvedené účely, tj.
-    za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a vymáhania pohľadávky z nej alebo obrany proti občianskoprávnym žalobám vyplývajúcim zo zmluvných alebo zákonných záväz-kov, ktoré existujú v súvislosti s Vami, a to až do konca roku nasledujúceho po uplynu-tí premlčacej lehoty príslušných vzájomných pohľadávok,
-    za účelom priameho zasielania pošty, pokiaľ nevznesiete námietku proti používaniu Vašich údajov za účelom reklamy, a
-    pokiaľ je to nutné, tak v rozsahu, v akom je uchovávanie údajov vyžadované zákonom alebo nevyhnutné k plneniu povinnosti sledovať produkt, udržovať bezpečnosť produk-tu a zlepšovať ho alebo monitorovať akýkoľvek obchodný spor.

Spracúvanie údajov vo vozidle
Vo Vašom vozidle sú nainštalované elektronické riadiace jednotky. Tieto riadiace jednotky spracovávajú údaje, ktoré prijímajú napr. od senzorov vozidla, alebo ktoré sami vygenerujú alebo si vzájomne vymenia. Niektoré riadiace jednotky sú potrebné pre bezpečnú prevádzku Vášho vozidla, iné Vám poskytujú jazdnú asistenciu (asistenčné systémy vodiča) alebo zais-ťujú pohodlie či zábavné funkcie.

Všeobecné informácie o spracúvaní údajov vo vozidlách sú uvedené nižšie. Ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnych údajov, ktoré sú zhromažďované a ukladané vo Vašom vozidle a ktoré sú a pre aké účely predávané tretím stranám, je možné nájsť v článku „Ochrana osob-ných údajov“ príslušnej užívateľskej príručky, kde sú rovnako uvedené priame väzby na pred-metné špecifické funkcie. Tieto návody k obsluhe sú k dispozícii tiež on-line a, v závislosti na konfigurácii vozidla, i v digitálnom formáte priamo vo vozidle.

Osobné referenčné údaje
Každé vozidlo je identifikované pomocou jedinečného identifikačného čísla vozidla. Toto iden-tifikačné číslo vozidla je vystopovateľné k aktuálnym i bývalým vlastníkom vozidla. Z vozidla získané údaje môžu byť tiež vystopované spätne vo vzťahu k vlastníkovi alebo vodičovi vozid-la inými spôsobmi, napríklad pomocou registračných značiek.

Údaje generované alebo spracovávané riadiacimi jednotkami preto taktiež môžu byť osobnými údajmi. V závislosti na tom, aké údaje o vozidle sú k dispozícii, je možné vyvodiť závery týka-júce sa napríklad Vášho jazdného štýlu, Vašej lokalizácie, trasy či spotreby.

Vaše práva pri ochrane osobných údajov
Podľa práva na ochranu osobných údajov máte vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré spracováva-jú Vaše osobné údaje, určité práva.

Ste preto oprávnený požadovať kompletné bezplatné sprístupnenie informácii v priamom vzťahu k výrobcovi a tretím stranám (napr. povereným asistenčným službám alebo dielňam, poskytovateľom on-line služieb vo vozidle), za predpokladu, že uchovávali Vaše osobné úda-je. Môžete požiadať o informácie o tom, aké údaje sú o Vás uchovávané, za akým účelom a aký je ich pôvod. Vaše právo na informácie tiež zahŕňa prenos osobných údajov na iné tretie osoby.

Údaje, ktoré sú uložené výhradne vo vozidle, môžu byť dostupné len s odbornou pomocou napr. dielne a v prípade, že je to vhodné aj za odplatu.

Právne požiadavky týkajúce sa sprístupnenia osobných údajov
V rozsahu stanovenom právnymi predpismi, sú výrobcovia povinní na žiadosť orgánov verej-nej moci sprístupniť informácie, ktoré uchovávajú, a to v rozsahu, ktorý je v konkrétnom prípa-de vyžadovaný (napr. v rámci trestného konania).

Orgány verejnej moci sú tiež v zvláštnych prípadoch oprávnené nahliadať do osobných úda-jov, a to v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Napríklad v prípade nehody môžu byt prečítané informácie z riadiacej jednotky airbagu, aby sa objasnili okolnosti havárie.

Prevádzkové údaje o vozidle
Riadiace jednotky spracovávajú údaje za účelom prevádzky vozidla:

Tieto údaje zahŕňajú napríklad:

-    informácie o stave vozidla (napr. rýchlosť, spomalenie, následné zrýchlenie, rýchlosť ko-lesa, indikácie použitia bezpečnostných pásov),
-    podmienky okolitého prostredia (napr. teplota, dažďový senzor, snímač vzdialenosti).

Tieto údaje sú vo všeobecnosti dočasné, nie sú ukladané po skončení doby prevádzky vozidla a sú spracovávané len v samotnom vozidle. Riadiace jednotky spravidla obsahujú pamäťové úložiská. Tie môžu byť použité, či už dočasne alebo trvalo, k dokumentácii stavu vozidla, na-máhania súčiastok, požiadaviek na údržbu a technických udalostí a porúch.

V závislosti od technickej konfigurácie môžu byť ukladané nasledujúce informácie:

-    prevádzkové podmienky systémových komponentov (napr. údaje o náplni, tlaku v pneu-matikách a stave batérie),
-    poruchy a závady dôležitých systémových komponentov (napr. osvetlenie a bŕzd),
-    reakcie systémov na mimoriadne jazdné situácie (napr. spustenie airbagu, aktivácia sys-tému riadenie stability),
-    informácie o udalostiach, pri ktorých je vozidlo poškodené,
-    pri elektrických vozidlách stav nabíjania vysokonapäťového akumulátoru a odhadovaný dojazd vozidla.

V konkrétnych prípadoch (napríklad v prípade, že vozidlo zistilo poruchu), môže byť nevyhnut-né uložiť údaje, ktoré by boli za bežných okolností dočasné.

Pokiaľ využívate niektoré služby (napr. opravy a údržby), môže byť v prípade potreby možné prečítať a využiť uložené prevádzkové údaje spoločne s identifikačným číslom vozidla. Údaje o vozidle môžu byť prečítané zamestnancami v sieti Mazda (napr. autorizovanými dielňami, výrobcami) alebo tretími osobami (napr. asistenčnými službami, nezávislými opravcami). To isté platí v prípade reklamácii a opatrení k zaisteniu kvality.

Údaje sú spravidla čítané prostredníctvom povinného pripojenia OBD (on-board diagnostic - palubná diagnostika) vo vozidle. Prečítané prevádzkové údaje dokumentujú technický stav vozidla alebo jeho jednotlivých súčiastok a pomáhajú s diagnostikou poruchy, dodržovaním povinností zo záruky a zlepšovaním kvality. Tieto údaje, najmä informácie o namáhaní jednot-livých súčiastok, technických udalostiach, prevádzkových chybách a ďalších chybách, sú v prípade potreby poskytované výrobcovi spoločne s identifikačným číslom vozidla. Okrem toho je zodpovednosť za výrobok zodpovednosťou výrobcu. Pre tieto účely používa výrobca pre-vádzkové údaje vozidiel aj externe, napríklad pre zvolávacie akcie. Tieto údaje môžu byť tiež využité k overeniu nárokov zákazníka zo záruky a zodpovednosti výrobcu.

Chybová pamäť vozidla môže byť v priebehu opravy a údržby alebo na Vašu žiadosť vynulo-vaná servisným pracovníkom.

Komfort a zábavné funkcie

Pri používaní vozidla je možné na základe Vašich požiadaviek ukladať a kedykoľvek me-niť/resetovať nastavenia komfortu a ďalších funkcii Vášho vozidla.

V závislosti na konkrétnej konfigurácii vozidla môže ísť o tieto funkcie:

-    nastavenie polohy sedadla a volantu,
-    nastavenie podvozku a klimatizácie,
-    prispôsobenie, ako napr. osvetlenie interiéru.

Tieto údaje môžete sami prostredníctvom vybraných zariadení ukladať do informačných sys-témov vozidla určených pre komfort a ďalšie funkcie.

V závislosti na konkrétnej konfigurácií vozidla môže ísť o nasledujúce údaje:

-    multimediálne súbory, napr. hudba, filmy alebo fotografie pre prehrávanie v integrovanom multimediálnom systéme,
-    údaje z adresára pre použitie v spojení s integrovaným systémom hands-free alebo in-tegrovaným navigačným systémom,
-    zadané ciele navigácie,
-    údaje o využívaní internetových služieb.

Tieto údaje pre funkcie komfortu a zábavy vo vozidle môžu byť umiestnené lokálne vo vozidle alebo môžu byť umiestnené na zariadení, ktoré ste k vozidlu pripojili (napr. smartphone, USB flash disk alebo MP3 prehrávač). Ak ste tieto údaje sami priamo poskytli, môžete ich kedykoľ-vek zmazať.

Tieto údaje sú zasielané mimo vozidlo len ak o to požiadate, a to najmä pri používaní online služieb, v závislosti od vami zvolených nastavení.

Integrácia smartfónov, napríklad systémov Android Auto alebo Apple Car Play
Pokiaľ Vaše vozidlo má zodpovedajúce vybavenie, môžete k nemu pripojiť Váš smartfón ale-bo iné mobilné zariadenie, a získať tak možnosť ich ovládať pomocou integrovaných ovláda-cích prvkov vo vozidle. Obrázky a zvuky smartfónu je možné reprodukovať prostredníctvom multimediálneho systému vozidla. Súčasne sú do Vášho smartfónu určité údaje aj prenášané. V závislosti na type pripojenia môžu tieto informácie obsahovať údaje o polohe, den-nom/nočnom režime a ďalších všeobecných informáciách o vozidle. Prosíme Vás o obozná-menie sa s prevádzkovými pokynmi pre príslušné vozidlo / príslušný zábavný systém vozidla.

Prepojenie smartfónu a vozidla umožňuje využívať vybrané aplikácie smartfónu priamo vo vozidle, napríklad navigáciu alebo prehrávanie hudby. Ďalšie interakcie medzi smartfónom a vozidlom neprebiehajú, mobilné zariadenie najmä nemá aktívny prístup k údajom o vozidle. Povahu akéhokoľvek ďalšieho spracúvania údajov určuje poskytovateľ aplikácie. Či a aké nastavenie je možné použiť, závisí na konkrétnej aplikácii a operačnom systéme Vášho smar-tfónu.

Online služby
Ak je Vaše vozidlo vybavené pripojením k bezdrôtovej sieti, je umožnená výmena údajov me-dzi vozidlom a ostatnými systémami. Bezdrôtové pripojenie prebieha prostredníctvom preno-sovej a prijímacej jednotky, ktorá je špecifická pre každé vozidlo alebo prostredníctvom mobil-ného terminálu (napr. smartfónu), ktorý ste k vozidlu pripojili. Pomocou tohoto sieťového pripo-jenia je možné využívať online funkcie. Patria sem online služby a aplikácie, ktoré Vám posky-tol výrobca alebo iný poskytovateľ.

Služby poskytované výrobcom
Nami poskytované online služby sú popísané spoločnosťou Mazda na vhodnom mieste (napr. prevádzkovej príručke a/alebo príslušnej národnej webovej stránke Mazda) a sú poskytované spoločne so súvisiacimi informáciami o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť využité k poskytovaniu online služieb. Výmena údajov pre tento účel prebieha prostredníctvom chráneného pripojenia, napríklad pomocou nato určených počítačových systémov. Okrem poskytovania služieb sa zhromažďovanie, spracúvanie a využívanie osobných údajov usku-točňuje výlučne na základe zákonného oprávnenia napr. v prípade systému tiesňového vola-nia vyžadovaného zákonom alebo na základe zmlúv či súhlasu.

Služby a funkcie (ktoré môžu byť spoplatnené) a v niektorých prípadoch aj celé bezdrôtové pripojenie je možné vo vozidle aktivovať i deaktivovať. Z tohoto sú vylúčené funkcie a služby požadované zákonom, ako napr. systémy tiesňového volania.

Služby tretích strán
Pokiaľ sa rozhodnete využívať online služby iných poskytovateľov (tretích strán), beriete na vedomie, že tieto služby spadajú do zodpovednosti príslušného poskytovateľa a budú podlie-hať ním stanoveným podmienkam ochrany údajov. Výrobca vo vzťahu k takto vymenovanému obsahu všeobecne nemá žiadny vplyv.

O povahe, rozsahu a účele tohoto zhromažďovania a spracúvania osobných údajov týmito tretími stranami sa, prosím, informujte vždy u príslušného poskytovateľa služby.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na webe spoločnosti Mazda https://www.mazda.sk/ochrana-sukromia/

Priamy marketing
My a spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o. spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v medziach právom povoleného rámca na účely priameho marketingu a poradenstva týkajúceho sa vozidlá, vrátane prieskumov spokojnosti zákazníkov. Za týmto účelom Vás budeme kontaktovať najmä prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.

Nad vyššie uvedený rámec sa priamy marketing uskutočňuje prostredníctvom zvolených spô-sobov komunikácie iba s Vaším výslovným súhlasom. Váš súhlas je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať. Ak chcete tak urobiť, môžete kontaktovať nás alebo - ak je odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely reklamy zamerané na spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., môžete tiež kontaktovať túto spoločnosť - použite kontaktné údaje uvedené vyššie. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.


Právo odvolať súhlas a namietať

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre úče-ly priameho marketingu; to platí aj pre profilovanie, v rozsahu v akom súvisí s priamym marke-tingom. Ak tak chcete uskutočniť, môžete kontaktovať nás alebo - pokiaľ je odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely reklamy zamerané na spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o., môžete tiež kontaktovať túto spoločnosť - použite kontaktné údaje uvedené vyššie. Pokiaľ odmietnete možnosť spracúvania svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, Vaše údaje už nebudú k tomuto účelu používané.

Ďalej máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. f) Záko-na) z dôvodov súvisiacich s Vašou osobnou situáciou, to platí aj pre profilovanie, v rozsahu v akom sa vzťahuje na oprávnené záujmy. My alebo spoločnosť Mazda Motor Slovakia, s.r.o. nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nebudú pre ďalšie spracovanie týchto údajov existovať preukázateľne nevyhnutné dôvody hodné ochrany, ktoré prevážia nad Vašimi záuj-mami, právami a slobodami, alebo sa spracovanie uskutočňuje za účelom uplatňovania ob-čianskoprávneho nároku alebo obrany proti uplatneným občianskoprávnym nárokom.

Vaše ostatné práva
Platné právne predpisy a GDPR Vám ďalej zaručujú nasledovné práva:
- Právo na prístup
Máte právo od nás žiadať potvrdenie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, získať kópiu takých údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku. 15 GDPR.
- Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás spracovávali iba aktuálne osobné údaje, potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr po tom, čo k nej dôjde. V prípade, že o Vás spracovávame ne-správne údaje, máte právo požadovať ich opravu, ktorú na základe Vašej žiadosti vykonáme.
- Právo na výmaz
Pokiaľ budú splnené podmienky článku. 17 GDPR, môžete požadovať vymazanie Vašich osobných údajov. O vymazanie môžete požiadať, napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracovaním, úspešne namietali náš oprávnený záujem a neexistuje iný právny základ spra-covania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame nezákonne, alebo ak pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracovávali a nespracovávame ich za iným zlučiteľ-ným účelom. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú nevyhnutné pre preukazovanie, uplatňo-vania alebo obhajovanie iných právnych nárokov.
- Právo na obmedzenie spracovanie
Pokiaľ budú splnené podmienky článku. 18 GDPR, môžete od nás žiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov. O obmedzení môžete požiadať, ak namietate správnosť spracúvaných osobných údajov alebo v prípade, že je spracovanie nezákonné a Vy si neželá-te, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracovanie bolo obmedzené na dobu, po ktorú budete uplatňovať Vaše práva. Vaše údaje budeme naďalej spracovávať, ak je to nevy-hnutné na preukazovanie, uplatňovania alebo obhajovanie iných právnych nárokov.
- Právo na prenosnosť
Ak je spracovanie založené na Vašom súhlasu alebo vykonávané za účelom plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo dos-tať od nás Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali, v štruktúrovanom, bežne používa-nom a strojovo čitateľnom formáte. Ak budete mať záujem a ak je to technicky možné, Vaše osobné údaje odovzdáme priamo inému správcovi.
Toto právo nebude možné uplatniť vo vzťahu k spracovaniu vykonávanom z dôvodu plnenia úloh realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
- Právo sťažovať
Ak sa domnievate, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore s GDPR, alebo inými predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na niektorý z príslušných dozorných úradov, najmä v členskom štáte vášho trvalého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. 

Uplatniť vyššie uvedené práva môžete osobne alebo písomne na adrese nášho sídla. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného me-siaca od doručenia Vašej žiadosti. V prípade pochybností o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať o dodatočné overenie Vašej totožnosti.